Activiteiten

Activiteiten agenda 2021 voor leden Ichiyo Chapter the Netherlands, tenzij anders vermeld

16 januari
online workshop Iemoto Naohiro Kasuysa voor docenten en hoger - unnatural formative Ikebana “to stack” and “to line up”

13 februari
online workshop Iemoto Naohiro Kasuysa voor docenten en hoger - arranging Ikebana by using dried material and spring material

6 maart
online workshop Iemoto Naohiro Kasuysa voor docenten en hoger - Hanging Ikebana arrangements from ceiling or wall - Balanced Ikebana arrangements ( the balance between materials and flower containers)

17 april
online workshop Iemoto Naohiro Kasuysa voor docenten en hoger - Ichiyo folding (partitioning) screen style ( Ichiyo hana byouba (hana tsuitate))

11 april
workshop Jeroen Vermaas via YouTube

5 mei
workshop Jeroen Vermaas via YouTube - jongensdag

22 mei
online workshop Iemoto Naohiro Kasuysa - arranging irises of traditional way of Ichiyo school

12 juni
online workshop Iemoto Naohiro Kasuysa voor docenten en hoger - “cool feeling”Ikebana for hot season

17 juli
online workshop Iemoto Naohiro Kasuysa voor docenten en hoger voorlopig ingepland

31 juli

workshop Jeroen Vermaas op uitnodiging van en georganiseerd door I.I. Chapter Panama

uitnodiging volgt

15 september
buitendag Tongeren